studentenproject Zuid-Afrika

Vanaf 2004 heb ik 4 langere periodes doorgebracht in Zuid-Afrika.
Het begon als vakantie bij Nederlandse vrienden die daar een farm met guesthouses en een aspersie-bedrijf waren gaan runnen.huisjeDaar kwam ik in contact met de (zwarte) mensen die op en rond hun bedrijf werken, en kreeg gaandeweg meer ‘inkijk’ in hun leven.
Samen hebben we verschillende scholen in de directe omgeving opgezocht waar kinderen van ‘onze’ zwarte werkers onderwijs kregen.
Zo werd duidelijk dat veel jonge mensen, ook die met ‘high school’-diploma, en ambities voor opleiding, vaak klem zitten door:* een weinig florissante woon- en leefsituatie, wees zijn, onvolledige gezinnen met aids-zieken;
* de enorme werkloosheid in dit rurale gebied, waardoor elke cent uit (vaak tijdelijke) banen nodig is voor het hele gezin (lees: extended  family)
* het ontbreken van ‘n faire toewijzing van studiebeurzen, door (ironisch genoeg) de‘eigen’ ANC (geen lid = geen studiebeurs);
Dat alles maakt dat ook voor veel van deze gemotiveerde jonge mensen slechts een werkloos bestaan en daarmee een uitzichtloze toekomst zal resten…..
In het rechtstreekse contact met deze jonge mensen, krijgen zij een gezicht en een naam, en spreken zij hun ambities en verwachtingen uit, mét de hoop op een betere toekomst.
Deze ontmoetingen en gesprekken met hen zijn zowel boeiend als vaak schrijnend! ‘Niets doen’ was daarom geen optie meer, vandaar de titel: a Face a Future
Giften blijven welkom :
RABO-Bank – Oss, rekeningnummer: NL08RABO0138551219
t.n.v. G. de Haan, onder vermelding van : ‘a Face a Future/ZA’.